دسته بندی ها
اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۰۷۵۴۷ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
۹۱۲۰۷۶۸۵۹۴ ۰۰۹۸
۹۱۹۰۶۳۴۹۳۵ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان لاله زار ، پاساژدور افشان ، پلاک 438

بست کمربندی کاسپین تجهیز نیرو

تلفن

  • ۳۳۹۰۷۵۴۷ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  تلفن همراه

   • ۹۱۲۰۷۶۸۵۹۴ ۰۰۹۸
   • ۹۱۹۰۶۳۴۹۳۵ ۰۰۹۸

  پست الکترونیک

  دفتر مرکزی

  • تهران،
   خیابان لاله زار ، پاساژدور افشان ، پلاک 438